Αλλιώς ήταν παλιά και αλλιώς είναι τα πράγματα τώρα…