Η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης), κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, ήταν κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση…
«Θεσσαλονικέων Επιχειρείν» του Συνδέσμου Θεσσαλονικέων, η οποία έγινε στις 18 Μαΐου 2016, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Το θέμα της ομιλίας* ήταν «Σχέσεις Κράτους και Επιχειρηματικότητας – Ένα νέο Συμβόλαιο προς την Ανάπτυξη».
Παρατίθενται χαρακτηριστικά σημεία της ομιλίας της Υφυπουργού:

[…] Η οικοδόμηση ενός μεταπολιτευτικού κράτους και μιας οικονομίας, όχι μόνο ως αναποτελεσματικών παραγόντων για την ανάπτυξη και την ευημερία, αλλά και ως υποχείρια συμφερόντων, οδήγησε στον εγκλωβισμό του δημόσιου διαλόγου, αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης, σε παραπλανητικά διλλήματα, σε δογματικές αντιλήψεις, σε ακρότητες και σε ψευτοϊδεολογήματα. Όλα αυτά λειτούργησαν υπονομευτικά και αποτρεπτικά σε κάθε προσπάθεια που είχε στοιχεία νεωτερισμού, σύγχρονης αντίληψης και πνεύμα σύμπραξης των παραγόντων που είναι φύση και θέση απαραίτητοι για την οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου που θα μας οδηγήσει στην ευημερία. Μέσα από αυτή την πραγματικότητα, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ίσως ο μεγαλύτερος μύθος: Αυτός, της αέναης σύγκρουσης της οργανωμένης πολιτείας, δηλαδή του Κράτους, με την Επιχειρηματικότητα.

[…] Οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας είναι και μεγάλες και απαιτητικές. Οφείλουμε να σχεδιάσουμε και να οικοδομήσουμε εκ θεμελίων. Η αντιμετώπισή τους, επιβάλει, Επιχειρηματικότητα, που θα πληρεί τους όρους και την έννοια της λέξης, δηλαδή έμπνευση, καινοτομία, ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου, και ένα Κράτος που εγγυάται την προστασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όταν αυτή συναντά καταστάσεις που ξεφεύγουν από τις δυνατότητές του επιχειρηματία να τις αντιμετωπίσει. Ένα Κράτος επίσης, που θα μπορεί να ανοίξει επιχειρηματικές ευκαιρίες και δρόμους, σε τομείς που είναι δύσκολο να υπάρξει η καταρχήν παρουσία του ιδιώτη.

[…] Χωρίς καμία πρόθεση να μεταφέρω ένα υπερβολικό πνεύμα αισιοδοξίας, είναι ευδιάκριτο από όλους μας, πιστεύω, ότι για πρώτη φορά, έχουμε στη διάθεσή μας τα απαραίτητα στοιχεία και τα εργαλεία, που σε συνδυασμό με την πολιτική μας βούληση, θα επιτρέψουν και στη χώρα μας, την υγιή σχέση κράτους και επιχειρηματικότητας που απολαμβάνουν οι αναπτυγμένες οικονομίες. […]English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese