Η EKT έχει προχωρήσει σε ελάφρυνση χρέους των κρατών της ευρωζώνης μέσω της αγοράς ομολόγων τους στο πλαίσιο του προγράμματος…
QE. Πολιτικοί οι λόγοι για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από το πρόγραμμα και από μια ελάφρυνση χρέους, υποστηρίζει ο Paul de Grauwe.

Όλες οι χώρες της ευρωζώνης, με εξαίρεση την Ελλάδα, έχουν κερδίσει ελάφρυνση του χρέους τους από τις αρχές του 2015, υποστηρίζει σε άρθρο του ο καθηγητής του LSE, Paul de Grauwe.
Όπως υποστηρίζει ο κ. De Grauwe η EKT αγοράζει κρατικά ομόλογα από όλες της χώρες της ευρωζώνης πλην της Ελλάδας, εξαιρώντας την τελευταία από την ελάφρυνση χρέους που προσφέρει στις υπόλοιπες.
Πως συμβαίνει αυτό; Σύμφωνα με τον ίδιο όταν η ΕΚΤ αγοράζει κρατικά ομόλογα από μια χώρα της ευρωζώνης, είναι σαν αυτά τα ομόλογα να παύουν να υπάρχουν. Αν και τα ομόλογα παραμένουν στον ισολογισμό της ΕΚΤ ή των εθνικών κεντρικών τραπεζών, δεν έχουν καμία οικονομική επίπτωση. Το υπουργείο Οικονομικών κάθε χώρας θα πληρώσει τόκο για αυτά τα ομόλογα, αλλά η κεντρική τράπεζα θα επιστρέψει τον τόκο στο τέλος κάθε χρονιάς. Αυτό σημαίνει πως για όσο καιρό τα ομόλογα παραμένουν στους ισολογισμούς της ΕΚΤ ή των εθνικών κεντρικών τραπεζών, οι κυβερνήσεις δεν πληρώνουν τόκο για αυτό το κομμάτι του χρέους.
«Όλες αυτές οι κυβερνήσεις απολαμβάνουν μια ελάφρυνση χρέους» υπογραμμίζει ο κ. De Grauwe.
Πόσο μεγάλη είναι αυτή η ελάφρυνση χρέους ; Η συνολική ελάφρυνση χρέους που έχει χαρίσει η ΕΚΤ μέχρι τον Απρίλιο του 2016 στις χώρες της ευρωζώνης ανέρχεται στα 645 δισ. ευρώ, με την Γερμανία να είναι ο μεγαλύτερος ωφελημένος.
Η Ελλάδα έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα αγοράς ομόλογων και από την ελάφρυνση χρέους. Η ΕΚΤ αναφέρει έναν τεχνικό λόγο για αυτόν τον αποκλεισμό: τα ελληνικά κρατικά ομόλογα δεν πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που απαιτεί η ΕΚΤ.
Αλλά σύμφωνα με τον κ. De Grauwe ο λόγος αυτός είναι εξαιρετικά παράδοξος:
Οι χώρες που εκδίδουν ομόλογα υψηλότερης ποιότητας συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΚΤ και τα ομόλογα αυτά με το που περνάνε στους ισολογισμούς των κεντρικών τραπεζών παύουν να έχουν οποιαδήποτε οικονομική επίπτωση. Συνεπώς είναι σαν το όλο πρόγραμμα της ΕΚΤ να «ρίχνει στα σκουπίδια» τα καλά ομόλογα αντί για τα κακά.
«Ο αποκλεισμός της Ελλάδας δεν είναι το αποτέλεσμα ενός ανυπέρβλητου τεχνικού προβλήματος. Τα τεχνικά αυτά προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα να υπάρχει η πολιτική βούληση. Ο αποκλεισμός της Ελλάδας είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής απόφασης που έχει σαν στόχο να τιμωρήσει μια χώρα που δεν συμπεριφέρεται σωστά» καταλήγει ο κ. De Grauwe.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese