Όλοι ξέρουμε ότι η μανάδες είναι πάντα υπερβολικές….αλλά οι πατεράδες είναι λίγο διαφορετικοί!
Παρατηρείς παρόμοια συμπερηφορά στους δικούς σου γονείς;;