Τα Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσαν ότι στις 16 Μαΐου 2016, η…
HELLNIC PETROLEUM FINANCE plc, προχώρησε, στην αποπληρωμή του διετούς δολαριακού Ευρω-ομόλογο, ύψους $ 400 εκ., με επιτόκιο 4,625%, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Το ομόλογο ήταν πλήρως εγγυημένο από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μητρική εταιρεία της HPF plc.

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή ανακοίνωση, ο Όμιλος εξετάζει τις επιλογές του αναφορικά με αναχρηματοδότηση μελλοντικών λήξεων ομολόγων και αναλόγως συνθηκών αγοράς στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, προγραμματίζει την επιστροφή του στην αγορά ομολόγων εντός του 2016.

Πηγή