Τα Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσαν ότι στις 16 Μαΐου 2016, η…
HELLNIC PETROLEUM FINANCE plc, προχώρησε, στην αποπληρωμή του διετούς δολαριακού Ευρω-ομόλογο, ύψους $ 400 εκ., με επιτόκιο 4,625%, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Το ομόλογο ήταν πλήρως εγγυημένο από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μητρική εταιρεία της HPF plc.

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή ανακοίνωση, ο Όμιλος εξετάζει τις επιλογές του αναφορικά με αναχρηματοδότηση μελλοντικών λήξεων ομολόγων και αναλόγως συνθηκών αγοράς στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, προγραμματίζει την επιστροφή του στην αγορά ομολόγων εντός του 2016.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese