Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προχωρήσει στην…
υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα EN.O GREECE (ENVIRONMENT ONLINE GREECE). Οι δραστηριότητες της συνεργασίας αφορούν ζητήματα και πολιτικές σχετικές με τη Δια βίου Μάθηση, τη Νεολαία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό.

Οι διαδικασίες της έναρξης της συνεργασίας και της παρουσίασης των δράσεων της EN.O GREECE θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου Δράμας.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ENO GREECE

“Το EN.O GREECE (ENVIRONMENT ONLINE GREECE), είναι μία αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Αριθμός Πρωτοδικείου2314/19-6-2012, Αριθμός φορολογικού μητρώου 997614635 Α΄ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η οποία εδρεύει στο δήμο Θεσσαλονίκης και τα γραφεία της βρίσκονται στην Ερμού 31 και Κυδωνιάτου Α.1 γωνία.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος επεκτείνονται σε ζητήματα και πολιτικές σχετικές με τη Δια βίου Μάθηση, τη Νεολαία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό.

Το ΕΝ.Ο GREECE σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους φορείς και παίρνοντας υπόψη και την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, έχει ως στόχο και σκοπό να προωθήσει την κινητικότητα των μελών του προγράμματος, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και την πρόσκληση μελών από όλο τον κόσμο με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την εκτίμηση της διαφορετικότητας, την ενίσχυση των τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης καθώς και τη δημιουργία κλίματος διεθνών συνεργασιών

Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να συμμετέχουν σε συνέδρια, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε όλες τις δράσεις του Erasmus+, μέσω των οποίων μπορούν να  προβάλλουν το έργο τους, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Επιπλέον, υποστηρίζει τις δράσεις όλων των μελών της, όπου και όποτε αυτές διεξάγονται.”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese