Περπατάει στο δρόμο μιλώντας στο κινητό πέφτει πάνω σε αγνώστους, του πέφτει το…
τηλέφωνο και μετά τους ζητάει τα ρέστα.