Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών προκρίνει την τροποποίηση της νομοθεσίας για την ακίνητη ιδιοκτησία στη βάση των εξής πυλώνων…

1) Διατήρηση του συστήματος της κλιμακωτής φορολογίας ώστε οι μεγάλης αξίας ιδιοκτησίες να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο βάρος.

2) Μείωση κατά 20% του συνολικού στόχου εισπραττόμενου ποσού.

3) Αύξηση της φοροεισπρακτικής ικανότητας κυρίως από τους μεγαλοφειλέτες.

4) Φορολογική απαλλαγή της καλλιεργημένης γης, της γης που εντάχθηκε στις περιοχές προστασίας της Φύσης (Νατουρα 2000) ή δεσμεύτηκε για τη μελλοντική κατασκευή δημόσιου έργου.

5) Αποφυγή της διπλής φορολογίας για την ακίνητη ιδιοκτησία από κυβέρνηση και δημοτικές Αρχές.

Σε σχετική δήλωση του προέδρου του Κινήματος Γιώργου Περδίκη σημειώνεται ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη οι προτάσεις αυτές έγιναν δεκτές με θετικό πνεύμα. Με κάποιες μάλιστα συμφώνησε και ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ανέλαβε να τις προωθήσει προς τον αρμόδιο υπουργό.

Τέλος, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διατυπώνει τη διαφωνία του ότι «η ανάγκη για τροποποίηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας θα πρέπει να συνδεθεί με οποιοδήποτε άλλο άσχετο θέμα, όπως δυστυχώς επιχείρησε να κάνει ο υπουργός Οικονομικών κ. Γεωργιάδης».

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese