Πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή η αναβίωση των ιστορικών και ηρωικών μαχών που έλαβαν…
χώρα τον Απρίλιο του 1941 στο Οχυρό Ρούπελ. Το κυρίαρχο της εκδήλωσης η προσέλευση του κόσμου πέρασε κάθε προσδοκία.

Η αναβίωση της μάχης των Οχυρών του Ρούπελ

Χαιρετισμός Δημάρχου Σιντικής στην εκδήλωση για την αναβίωση μάχης Οχυρού Ρούπελ

Χαιρετισμός Π. Σαββίδη στην εκδήλωση για την αναβίωση μάχης Οχυρού Ρούπελ