Μετοχικό «μπάσιμο» στην Ευρωπαϊκή Πίστη έκανε η EBRD (σ.σ. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη), αποκτώντας το 15% του μετοχικού κεφαλαίου…
της ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας. Το συγκεκριμένο ποσοστό που απέκτησε η EBRD είναι μέρος του συνολικού ποσοστού που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς από το 2007 και η οποία, βάσει του αναθεωρημένου πλάνου αναδιάρθρωσης, προέβη σε αποεπένδυση ως μη αμιγώς τραπεζική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο ποσοστό που κατείχε στην Ευρωπαϊκή Πίστη η Πειραιώς απέκτησαν τα επενδυτικά σχήματα Orasis Fund SPC (2,5%), Serengeti Asset Management (2,5%), καθώς και στελέχη διοίκησης της εταιρείας (8,6%).

Αναφορικά με την είσοδο των νέων στρατηγικών εταίρων στο μετοχικό κεφάλαιό της στην Ευρωπαϊκή Πίστη λένε ότι η συμμετοχή τής EBRD ενισχύει τις προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και τη συνέχιση της ανοδικής πορείας που καταγράφει καθ’ όλη τη διάρκεια των 40 χρόνων λειτουργίας της και ειδικότερα τα τελευταία 7 χρόνια, ανοίγοντας νέους ορίζοντες συνεργασίας και τεχνογνωσίας.

Επιπρόσθετα, οι επιτελείς της Ευρωπαϊκής Πίστης σημειώνουν ότι από το 2009 έως και σήμερα η ασφαλιστική έχει πετύχει θεαματική αύξηση της παραγωγής της κατά 50% και διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της, διαθέτοντας υψηλή φερεγγυότητα σε περιβάλλον Solvency ΙΙ. Υπογραμμίζουν, τέλος, με έμφαση ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά, ενώ συνεργάζεται με πάνω από 5.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 500.000 συμβολαίων.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese