Το βλέπαμε και δεν το πιστεύαμε με ένα επαγγελματικό όχημα που είχε πάνω ένα φάρο της αστυνομίας…
Τώρα αν έχει και σειρήνα δεν το ξέρουμε.