Γράφει οΝεκτάριος Κατσιλιώτης 
Ιστορικός-Εκδότης
Η χώρα δεν έχει πληρώσει τις δημοσιονομικές της υποχρεώσεις και δεν έχει πάντα κάλυψη από τις Μ.Δυνάμεις…

Επομένως οι πιο νοικοκυραίοι φοβούνται κίνδυνο διαμελισμού.

Οι πιο νοσηροί εγκέφαλοι σκέφτονται μέχρι και σενάριο εμφυλίου μέσα από την όξυνση της ταξικής πάλης.

Οι `Ελληνες αστοί από την μία και οι αριστεροί μιγάδες με τους πρόσφυγες από την άλλη.

Ελπίζουν μάλιστα ότι το αποτέλεσμα να είναι δύο ισόποσα ομοσπονδιακά κράτη με τους Τούρκους επιδιαιτητές.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese