Συζήτηση στο μπαρ…

λέει ο πρώτος .

Είσαι τυχερός , λέει ο άλλος ,

 η δική μου ακόμη ζει !