Τι να το κάνεις το βουλκανιζατέρ όταν έχεις τέτοιες εμπνεύσεις…