Τι συνέβη σε έναν άντρα που βγήκε για…
τσιγάρα, και γύρισε μετά από 2 χρόνια σπίτι στη γυναίκα του…