Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 στην περίπτωση… ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια του αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ2015/26.10.2015 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese