Πιστώσεις κατά 40% μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στον αρχικό αμυντικό προϋπολογισμό του 2015, που ανέρχονταν σε…
6,53 δις ευρώ, δαπάνησε η κυβέρνηση της Ισπανίας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, στον αμυντικό προϋπολογισμό προστέθηκε ποσό ύψους μεγαλύτερου των 2,3 δις ευρώ που μέρος του χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς τους αναδόχους των κύριων εξοπλιστικών προγραμμάτων (PEA: Programas Especiales de Armamento).

Επίσης, στον αρχικό προϋπολογισμό του 2015 θα πρέπει να προστεθούν πιστώσεις για τη χρηματοδότηση της διεξαγωγής επιχειρήσεων που ανεβάζουν το συνολικό ύψος του σε 8,1 δις ευρώ.

Ας σημειωθεί, ότι η ίδια πρακτική της πρόσθεσης επιπλέον πιστώσεων στο αμυντικό προϋπολογισμό ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση της Ισπανίας και το 2013 και το 2014 με το συνολικό ύψος να ανέρχεται σε 7,86 δις ευρώ και 7,69 δις ευρώ αντίστοιχα.

Από πού προέρχονται οι επιπλέον πιστώσεις που καλύπτουν τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τους αναδόχους των PEA; Από τον προϋπολογισμό προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης του υπουργείου Βιομηχανίας, που με αυτό τον τρόπο στηρίζει την εγχώρια βιομηχανία που στο σύνολο σχεδόν των PEA κατέχει κύριο βιομηχανικό ρόλο.

Πηγή







English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese