Τόπο φαίνεται να έπιασαν οι προσπάθειες για αντιμετώπιση του φαινομένου των δεκάδων χιλιάδων αναπάντητων κλήσεων στο …
Δημόσιο. Με τη λειτουργία του κέντρου τηλεξυπηρέτησης του πολίτη πέρσι το Μάρτιο, ο μέσος όρος των τηλεφωνικών κλήσεων που απαντούν οι εργαζόμενοι στο κέντρο, ανέρχεται στις 1.160 ημερησίως.

Ωστόσο το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε εντελώς, αφού σε κάποια τμήματα του Δημοσίου συνεχίζεται να παρατηρείται το φαινόμενο. Πάντως η Κυβέρνηση ετοίμασε τα τεχνικά έγγραφα και τους επόμενους μήνες θα βγει σε προσφορές για τη λειτουργία του ενιαίου κέντρου τηλεξυπηρετήσης το πρώτο τρίμηνο του 2017. Από το πέρσι τον Μάρτιο, που εφαρμόστηκε η πρώτη φάση του εγχειρήματος, οι πολίτες καλώντας δωρεάν τον τετραψήφιο αριθμού 1434 λαμβάνουν πληροφόρηση από το κέντρο τηλεξυπηρέτησης για τις 90 υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη (ΚΕΠ). Παράλληλα μπορούν να αντλήσουν και τις ίδιες πληροφορίες από την ιστοσελίδα www.proceduresinfo.gov.cy.

Επίσης οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τηλεφωνικώς στους λειτουργούς του κέντρου τηλεξυπηρέτησης των ΚΕΠ την αίτησή τους για 18 υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση συγκεκριμένων εγγράφων, πιστοποιητικών και τη λήψη συγκεκριμένων επιδομάτων, βοηθημάτων από τις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων, του τμήματος οδικών μεταφορών, καθώς και από τμήματα από επτά υπουργεία.

Το κράτος, υλοποιώντας τη δεύτερη φάση του εγχειρήματος για τη λειτουργία του νέου σύγχρονου κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, θα προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών από ιδιώτη ανάδοχο. Το κέντρο θα λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα, από  τις 8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. Οι πολίτες, καλώντας και πάλι το ίδιο νούμερο, θα έχουν πληροφόρηση για τις διαδικασίες που ισχύουν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και θα διευκολυνθούν στις συναλλαγές με το Δημόσιο. Μάλιστα οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν με το κέντρο όχι μόνο μέσω τηλεφώνου αλλά μέσω sms και email.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese