Γράφει η Κωνσταντίνα Ν. Κυριακοπούλου MD,PhD, Διευθύντρια Τμήματος Υπερήχων
Το υπερηχογράφημα μαστού είναι μία απλή, ανώδυνη, αναίμακτη και φτηνή εξέταση χωρίς ακτινοβολία, απαραίτητη για την πρόληψη του…
καρκίνου του μαστού. Η εξέταση του υπέρηχου μαστού πραγματοποιείται σε ύπτια και όρθια θέση με την τοποθέτηση gel στο μαστό και στη μασχαλιαία χώρα, κάνοντας ακτινωτή σάρωση με την χρήση  ηχοβολέα υψηλής συχνότητας. Προϋπόθεση για τη σωστή εξέταση του υπερήχου αποτελεί η καλή γνώση και η εμπειρία του ακτινολόγου και η χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.

Η εξέταση του υπερήχου του μαστού δεν αντικαθιστά την μαστογραφία

Το υπερηχογράφημα μαστού είναι συμπληρωματικός έλεγχος της μαστογραφίας, ειδικά σε ασθενείς που έχουν  πυκνό αδενικό ιστό καθώς επίσης και συμπληρωματικός έλεγχος στην κλινική εξέταση. Εάν έχουμε ένα ψηλαφητό εύρημα μπορούμε να δούμε αν είναι συμπαγές ή κυστικό.

Το υπερηχογράφημα μαστού δεν μπορεί να απεικονίσει μικροαποτιτανώσεις που μπορούμε να δούμε στη μαστογραφία και που μπορεί να είναι ένας αρχόμενος καρκίνος.

Πότε κάνουμε υπερηχογράφημα μαστού;

Το υπερηχογράφημα στο μαστό είναι εξέταση εκλογής σε νέες γυναίκες όπου δεν χρησιμοποιείται η μαστογραφία, σε γυναίκες που είναι έγκυες ή σε αυτές που θηλάζουν.

Το υπερηχογράφημα μαστού είναι η εξέταση εκλογής για την απεικόνιση των κύστεων καθώς απεικονίζει καλύτερα τις αλλοιώσεις που είναι μέσα στους πόρους (ενδοπορικές αλλοιώσεις).

Ο σκοπός του υπερηχογραφήματος είναι να αναδείξουμε μία βλάβη μέσα σε ένα πυκνό μαστό σε αρχικό στάδιο. Μπορούμε να απεικονίσουμε τη μορφολογία του ογκιδίου και τη σχέση με τους γύρω ιστούς. Η μελέτη με έγχρωμο Doppler μας δίνει επιπλέον πληροφορίες  για την αιμάτωση του ογκιδίου. Επίσης, στο ανωτέρω εύρημα μπορούμε να κάνουμε ανασύνθεση με 3D-4D απεικόνιση με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που είναι χρήσιμη στην απεικόνιση των ογκιδίων, σε σχέση με τους γύρω ιστούς στην περιοχή των μαστών.

Πότε κάνουμε ελαστογραφία;

Mία νέα τεχνική με υπερήχους, συμπληρωματική, με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε την ελαστικότητα των ιστών του μαστού είναι η ελαστογραφία. Η εξέταση της ελαστογραφίας γίνεται κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος μαστού και μπορεί  να μας αναδείξει εάν ένα ογκίδιο είναι σκληρό ή μαλακό, αποτελώντας ένδειξη καρκίνου μαστού. Ένα ογκίδιο με αυξημένη σκληρότητα έχει αυξημένη πιθανότητα να είναι  κακόηθες.

Συμπερασματικά, το υπερηχογράφημα μαστού είναι εξέταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει κατευθυνόμενη βιοψία με βελόνα (FNA) ή λήψη ιστοτεμαχιδίου (Core- Biopsy) και ιστολογική βιοψία.

Το υπερηχογράφημα μαστών μπορεί να μας βοηθήσει προεγχειρητικά στην τοποθέτηση σύρματος οδηγού σε μία περιοχή στην οποία πρέπει να γίνει χειρουργική εξαίρεση και ο χειρουργός να πάει κατευθυνόμενα.

Επίσης, το υπερηχογράφημα μαστού σε συνδυασμό με την ελαστογραφία  μπορεί να παίζουν  σημαντικό ρόλο στη διάγνωση των παθήσεων του μαστού και στην πρόληψη καρκίνου του μαστού. Απαραίτητη προϋπόθεση για σωστό υπερηχογράφημα και ελαστογραφία είναι η εμπειρία του εξεταστή και η χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese