Ὁ συνταξιοῦχος Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γαρέας Πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Λενᾶκος εἶναι δίπλα στόν Ἀναστάντα Κύριο…

Τό Μεγάλο Σαββάτο 30η Ἀπριλίου 2016, ἐκοιμήθη ἐν Κύριῳ ὁ συνταξιοῦχος Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γαρέας Πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Λενᾶκος σέ ἡλικία 89 ἐτῶν.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θά τελεσθῆ τήν Δευτέρα τοῦ Πάσχα 2α Μαΐου 2016 στίς 1 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γαρέα, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Ὁ Ἱερεύς Ἀλέξανδρος Λενᾶκος τοῦ Παναγιώτου και τῆς Ἀθανασίας, ἐγεννήθη εἰς τό χωρίον Γαρέα Μαντινείας τήν 10ην Ἰουλίου 1947.

Τύγχανε ἀπόφοιτός τοῦ Ἀνωτέρου Ἐκκλησιαστικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ριζαρείου Ἐκκλ. Σχολῆς Ἀθηνῶν.

Τήν 11ην Ὀκτωβρίου 1953 ἐνυμφεύθη τήν Ἀσημίνα Γεωρ. Κυριακοπούλου μεθ’ ἧς ἀπέκτησαν τρία τέκνα.

Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Γερμανοῦ Β’ Διάκονος τήν 18ην Μαρτίου 1956 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως καί Πρεσβύτερος τήν 8ην Ἀπριλίου 1956 ὑπό τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γαρέας.

Ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς χειροτονίας τοῦ ἕως καί τῆς συνταξιοδοτήσεώς του τήν 1ην Ἰανουαρίου 1998 διηκόνησε ὡς τακτικός ἐφημέριος του Ἰεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γαοέας.

Ἔλαβεν τήν πνευματικήν πατρότητα ὑπό τοῦ μακάριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας κυροῦ Θεοκλήτου Β΄ τήν 4ην Μαρτίου 1984, καί τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τήν 25ην Αὐγούστου 1996 ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ὀ ὁποῖος καί ἐτίμησε αὐτόν τήν 14ην Μαρτίου 2004 μἐ τό Χρυσοῦν Μετάλλιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τήν 24ην Αὐγούστου 2008 μέ τόν Χρυσοῦν Σταυρόν τῶν Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

  + π.Ι.Σ







English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese