Μα πως γίνεται ένα μικρό παιδί να κάνει ανάληψη…
τόσα πολλά χρήματα;