Ο Δήμος Δράμας, σεβόμενος τις ανάγκες…
των δημοτών για ασφαλή μετακίνηση προέβη στην κατασκευή πεζοδρομίου στα Αμπελάκια της Δράμας. Η Δημοτική Αρχή ολοκλήρωσε ένα αίτημα των συμπολιτών που επί σειρά ετών έμενε ανικανοποίητο. Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, αναφέρει ότι η παρούσα δημοτική αρχή θέτοντας στην κορυφή της ιεραρχίας των προτεραιοτήτων, την ασφάλεια και το συμφέρον των δημοτών, ολοκληρώνει έργα που εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες των συνδημοτών για ασφαλή μετακίνηση.