Στις 22-4-2016, συνεδρίασε η Επιτροπή για την επιλογή και διάκριση…
των έργων του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού δημιουργίας αφίσας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), με τίτλο «Χτίζουμε την Ισότητα των Φύλων δημιουργώντας ενάντια στα στερεότυπα».
Αποφασίστηκε η επαναξιολόγηση του έργου που κατέλαβε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό. Διαπιστώθηκε ότι στο εν λόγω έργο δεν υπήρξε σαφής αναφορά της πηγής προέλευσης μη πρωτότυπου υλικού, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. Φ15/173576/Δ2 (2/11/2016) προκήρυξης του διαγωνισμού. Κατόπιν τούτου, την τρίτη θέση καταλαμβάνει το αμέσως επόμενο έργο, ήτοι το τέταρτο στη σειρά κατάταξης, το οποίο ανήκει στο 3ο Γυμνάσιο Νάουσας.
Εξυπακούεται ότι από τα νέα δεδομένα που προέκυψαν κατόπιν της επαναξιολόγησης διακριθέντος έργου, μεταβάλλεται η σειρά κατάταξης του συνόλου των έργων. Το ταξίδι (έπαθλο του διαγωνισμού)  έχει αναβληθεί και θα επαναπρογραμματιστεί με τα νέα δεδομένα για τις αρχές Ιουλίου. Η ανάρτηση των έργων στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. θα πραγματοποιηθεί προσεχώς και θα αφορά το σύνολο των έργων.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese