Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό στους τηλεοπτικούς συντάκτες….
από τη Διεύθυνση Προγράμματος του Μεγάλου Καναλιού που θέτει και επίσημα εκτός ροής από την επόμενη εβδομάδα τα Καλημερούδια»!
Η πολύ δυσάρεστη αυτή εξέλιξη δεν αποτέλεσε βέβαια έκπληξη αφού ήταν γνωστό πως οι συντελεστές της εκπομπής είχαν δώσει διορία για να πληρωθούν μέχρι τη Μεγ. Τετάρτη. Χρήματα όμως δεν υπάρχουν και έτσι από την Τρίτη του Πάσχα, στη θέση της Ντορέττας και της παρέας της θα βλέπουμε σε -πολλοστή- επανάληψη τις «7 Θανάσιμες Πεθερές».
Σήμερα τα οικονομικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει το Mega, διογκώνονται ολοένα και περισσότερο ιδιαίτερα μετά την καταγγελία των δανειακών συμβάσεων από τις Τράπεζες.

Αναλυτικά η επιστολή της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ προς την Alpha Bank

Προς ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Κύριοι,

Σας είναι γνωστό ότι η εταιρεία μας στο υπερ25ετές διάστημα δραστηριότητός της είχε συνολικό κύκλο εργασιών 2,7 δισ. ευρώ και διατήρησε κατά μέσο όρο 560 θέσεις εργασίας στο σταθμό και 640 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που προμηθευτών για την εξυπηρέτηση του σταθμού.

Στο άνω πλαίσιο των η εταιρεία μας αποδείχθηκε συνεπής και αξιόπιστος αντισυμβαλλόμενος των ελληνικών τραπεζών, έχοντας αποπληρώσει μέχρι σήμερα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου και εξοφλήσει τόκους περίπου 120 εκατ. €, ακόμα και μέσα στο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον από το 2008 μέχρι σήμερα, ενώ αντίστοιχα συνεπής συνεργάτης αποδείχθηκε και για τις εταιρείες factoring με κύκλο εργασιών πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία έτη.

Όλα τα ανωτέρω δεν δικαιολογούν την πρόσφατη αντιμετώπιση της εταιρείας μας, με τον αιφνίδιο μηδενισμό των ορίων αναλήψεως και τη δέσμευση κάθε χρηματικού διαθεσίμου της, με αποτέλεσμα την αποστέρησή της από πόρους απολύτως αναγκαίους για την εκπλήρωση βασικών και όλως ανελαστικών υποχρεώσεών της, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την καθολική ανατροπή του οικονομικού προγραμματισμού της και την απειλή στάσεως πληρωμών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αποστερούμενη ταμειακής ρευστότητος η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (τις οποίες οριακά διεκανόνισε), αλλά ούτε κάν μισθολογικές, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ήδη καθυστέρηση μέρος της μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2016 να παρίσταται αδύνατη η καταβολή δώρου Πάσχα και μισθοδοσίας μηνός Απριλίου.

Τα ανωτέρω εκτός των εταιρικών συνεπειών έχουν και έντονες κοινωνικές επιπτώσεις, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των απασχολουμένων στη εταιρεία προσώπων και των εξαρτωμένων από αυτούς, παράλληλα δε θεμελιώνουν και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 Ν. 2336/1995, όπως ισχύουν.
Στο πλαίσιο αυτό αιτούμεθα την άμεση αποδέσμευση ποσού € 453.327,25, το οποίο αποτελεί το μη καταβληθέν τμήμα της μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2016 ποσού € 400.826,03, το οποίο απαιτείται για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2016, τα οποία θα καταβληθούν απ’ ευθείας στο προσωπικό της εταιρείας μέσω του λογαριασμού μισθοδοσίας αυτών στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η θετική και έγκαιρη ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, παρίσταται επιτακτική για την διασφάλιση λειτουργίας της επιχειρήσεως και την αποτροπή ενδεχόμενου καταλογισμού ποινικών ευθυνών.

Για την ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.”.
ΠηγηEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese