Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την προώθηση του Accessibility Pass στα ελληνικά ξενοδοχεία, του διεθνούς σήματος πιστοποίησης ξενοδοχειακών…
υποδομών για προσβασιμότητα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος.

Όπως αναφέρει ο Βουλευτής, στόχος του Accessibility Pass είναι να προσφέρει συγκεντρωμένες χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των πιστοποιημένων ξενοδοχείων σε άτομα με κινητικές, οπτικές, ακουστικές ή νοητικές αναπηρίες και σε ηλικιωμένους, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να επιλέξουν ένα ξενοδοχείο που εξυπηρετεί τις δικές τους ανάγκες.

«Η εξασφάλιση προϋποθέσεων για την πρόσβαση των συνανθρώπων μας σε κάθε έκφανση της ζωής αποτελεί κοινωνικό χρέος ενός ευνομούμενου Κράτους», αναφέρει ο κ. Κατσαφάδος, τονίζοντας ότι η προώθηση του Accessibility Pass αποτελεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την τουριστική αγορά, αναλογιζόμενοι το εύρος του πληθυσμού στο οποίο αναφέρεται.

Ο Βουλευτής ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό εάν υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, αλλά και τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού προκειμένου να υιοθετήσουν το Accessibility Pass, καθώς και πόσα ξενοδοχεία και εργαζόμενοι έχουν πιστοποιηθεί με το εν λόγω σύστημα, μέχρι τώρα.

Η ερώτηση του κ. Κώστα Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

To ACCESSIBILITY PASS είναι ένα διεθνές σήμα πιστοποίησης ξενοδοχειακών υποδομών και υπηρεσιών για προσβασιμότητα όλων των κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων (ηλικιωμένους, άτομα με κινητικές, οπτικές, ακουστικές ή νοητικές αναπηρίες κ.α.). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία αναπτύχθηκε από τον ελληνικό φορέα πιστοποίησης PEOPLECERT, με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στη διεθνή ξενοδοχειακή αγορά και έχει ιδιαίτερη σημασία να τονισθεί ότι ξεκίνησε το 2014 να εφαρμόζεται πρώτα από την Ελλάδα, δίνοντας, με τον τρόπο αυτό ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ελληνικό τουρισμό.

Στόχος του Accessibility Pass είναι να προσφέρει συγκεντρωμένες χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες, σχετικά με την προσβασιμότητα των πιστοποιημένων ξενοδοχείων, ώστε τα άτομα με ανάγκες προσβασιμότητας να μπορούν εύκολα να επιλέξουν ένα ξενοδοχείο που εξυπηρετεί τις δικές τους ανάγκες.

H αξιοπιστία του του Accecibility Pass δομείται στα εξής χαρακτηριστικά:

i. κοινά κριτήρια σε παγκόσμια κλίμακα

ii. αξιολόγηση χρήση από Εγκεκριμένους Επιθεωρητές

iii. εκπαίδευση του προσωπικού μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και εξετάσεων

Η ενίσχυση τέτοιου είδους πρωτοβουλιών αποτελεί υποχρέωση για την Πολιτεία και ταυτόχρονα κίνητρο για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι η εξασφάλιση προϋποθέσεων για την πρόσβαση των συνανθρώπων μας σε κάθε έκφανση της ζωής αποτελεί κοινωνικό χρέος ενός ευνομούμενου Κράτους. Ταυτόχρονα, η προώθηση του Accessibility Pass αποτελεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το σύνολο της τουριστικής αγοράς αναλογιζόμενοι το εύρος του πληθυσμού στο οποίο αναφέρεται. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες , εκτιμάται ότι τα άτομα με αναπηρία υπερβαίνουν αριθμητικά το 1.000.000.000, δηλαδή, το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ 800.000.000 υπολογίζονται τα άτομα ηλικίας, άνω των 60 ετών, δηλαδή, το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αν στις παραπάνω εκτιμήσεις προστεθούν φίλοι, συγγενείς, φροντιστές που τους συνοδεύουν ο αριθμός αυτός αυξάνεται σημαντικά.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου για τη διάδοση της εν λόγω πιστοποίησης;

2. Πόσα ξενοδοχεία και πόσοι εργαζόμενοι έχουν πιστοποιηθεί με το εν λόγω σύστημα, μέχρι τώρα;

3. Υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, αλλά και τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να υιοθετήσουν το Accessibility Pass;
Πειραιάς 25 Απριλίου 2016

Ο Ερωτών Βουλευτής    
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής Α’ Πειραιώς και ΝήσωνEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese