Είσαι λερωμένος στο πρόσωπο, κάτσε να σε καθαρίσω μια στιγμή…Πηγή