Απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο, για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών, από…
25.4.2016 έως 5.6.2016 στη λίμνη Ορεστιάδα, στα λιμνοφράγματα Βασιλειάδας, Γέρμα και Βράχου, αλλά και σε μήκος 300 μέτρων από την εκβολή όλων των ρεμάτων που εκβάλουν στη λίμνη Καστοριάς Ορεστιάδα.

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιήθηκε η σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς. Σωτήρη Αδαμόπουλου.

 Η ίδια απαγόρευση ισχύει από γέφυρα Νεστορίου μέχρι την εκβολή του Αλιάκμονα, από γέφυρα Μανιάκων μέχρι την εκβολή στο ρέμα «Γκιόλε» καθώς και στο κύριο μέρος του ποταμού όπου διέρχεται τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο, οι αλιείς υποχρεούνται στον ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών και την αποθήκευση των αλιευτικών εργαλείων σε ιδιόκτητους χώρους.

Οι ενασχολούμενοι με ναυταθλήματα και με πλόες αναψυχής οικολογικού τουρισμού στη λίμνη Ορεστιάδα Καστοριάς, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συστήνεται να προκαλούν όσο το δυνατόν λιγότερη όχληση, κυρίως τις πρωινές ώρες πλησίον των αναπαραγωγικών πεδίων των ιχθύων, αποφεύγοντας την πλεύση και παραμονή τους σ’ αυτές τις περιοχές. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την αλιεία στα εσωτερικά αυτά νερά, ανατέθηκε στις αρμόδιες αρχές.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese