Τα τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των γονέων, καθώς και οι…
γονείς που φιλοξενούνται στην κατοικία των τέκνων τους δεν επιβαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της κατοικίας η οποία επιβαρύνει τους γονείς ή τα τέκνα αντίστοιχα που ιδιοκατοικούν.

Στην περίπτωση που αυτός που φιλοξενείται είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συμπληρώνει την ένδειξη “Φιλοξενία” στον Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η ανωτέρω περίπτωση αφορά δεν αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά την οποία η δ/νση του παραχωρούντος είναι διαφορετική από τη δ/νση του λαμβάνοντα την παραχώρηση.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης ακινήτου δεν δύναται  ο παραχωρών το ακίνητο να δηλώνει οτι φιλοξενείται σε αυτό.

Φιλοξενούμενοι

Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος;

Σε περίπτωση φιλοξενίας, αναγράψτε στον κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί και συμπληρώστε τους κωδικούς 092, 091 και 097.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese