Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τα προσόντα που θα πρέπει να πληρούν οι…
ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις προσωπικού στις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης ορίζονται ως εξής:

Για τη διδασκαλία των γενικών μαθημάτων που, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας, είναι κοινά για όλα τα Τμήματα ή συναφών μαθημάτων:

Iστορία Ελληνικού και Παγκόσμιου Κινηματογράφου και Τηλεόρασης •    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στην Ιστορία ή τη Θεωρία του Κινηματογράφου, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Κινηματογραφικές Σπουδές, ή •    Σκηνοθέτης ή Κριτικός Κινηματογράφου, κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία, με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα της Ιστορίας του Κινηματογράφου.

Ελληνική και Παγκόσμια Ιστορία της Τέχνης / Ανάλυση της Εικόνας

•    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στην Ελληνική ή την Παγκόσμια Ιστορία της Τέχνης ή την Αισθητική της Εικόνας, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Ιστορία Τέχνης ή Ιστορία Πολιτισμών ή Σημειωτική – Σημειολογία της Εικόνας, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικού με τις Τέχνες, με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό.

Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης / Ανάλυση Κινηματογραφικού Έργου

•    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στη Θεωρία του Κινηματογράφου ή στις Σύγχρονες Μορφές Οπτικοα-κουστικής Έκφρασης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Θεωρία Κι-νηματογράφου, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κα-τεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης που έχει αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο αντικείμενο της Θεωρίας ή της Ιστορίας του Κινηματογράφου.

Σύγχρονες Εκφράσεις της Κινηματογραφικής Τέχνης και Σύγχρονες Τεχνολογίες / Νέες Οπτικοακουστικές Μορφές.

•    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες χρήσης τους στον οπτικοακουστικό τομέα και τις νέες μορφές ψηφιακής αποτύπωσης εικόνας, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον οπτικοακουστικό τομέα και τις νέες μορφές ψηφιακής αποτύπωσης της εικόνας, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον οπτικοακουστικό τομέα και τις νέες μορφές ψηφιακής αποτύπωσης της εικόνας με επαρκές καλλιτεχνικό έργο το οποίο να άπτεται των νέων οπτικοακουστικών μορφών έκφρασης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε αυτές ή να έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση τις νέες τεχνολογίες και οπτικοακουστικές μορφές τέχνης με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό, ή •    Όποιος έχει εγνωσμένου κύρους καλλιτεχνικό έργο, το οποίο άπτεται των νέων οπτικοακουστικών μορφών έκφρασης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε αυτές, όπως συμμετοχή σε φεστιβάλ, τιμητικές διακρίσεις κ.α. ε. Βασικές Αρχές Πραγματοποίησης μιας Κινηματο-γραφικής Ταινίας •    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στην Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον δύο (2) στο σύνολό τους, ως Σκηνοθέτης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία που έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνοθεσίας ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για τη Σκηνοθεσία ταινίας μεγάλου μήκους, ή •    Όποιος έχει σκηνοθετήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Διευθυντής Παραγωγής, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοη-μένου μύθου, τουλάχιστον πέντε (5) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Διευθυντής παραγωγής, που θα απο-δεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανω-τέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνω-ρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στη Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανω-τέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνω-ρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης που έχει πραγματοποιήσει κινηματο-γραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Διευθυντής Φωτογραφίας, που θα αποδεικνύ-ονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοη-μένου μύθου, τουλάχιστον επτά (7) στο σύνολό τους, ως Διευθυντής Φωτογραφίας, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. στ. Εισαγωγή στα Τεχνικά Μέσα του Κινηματογράφου •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανω-τέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνω-ρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση σχετική με Φωτογραφία Κι-νηματογράφου ή Ηχητική Επεξεργασία Κινηματογράφου ή Μοντάζ ή Ψηφιακή Εικόνα και Ψηφιακό Εφέ και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής σ’ ένα εκ των προαναφερόμενων αντικειμένων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανω-τέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνω-ρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση σχετική με Φωτογραφία Κινηματογράφου ή Ηχητική Επεξεργασία Κινηματογράφου ή Μοντάζ ή Ψηφιακή Εικόνα και Ψηφιακό Εφέ με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανω-τέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνω-ρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση σχετική με Φωτογραφία Κινηματογράφου ή Ηχητική Επεξεργασία Κινηματογράφου ή Μοντάζ ή Ψηφιακή Εικόνα και Ψηφιακό Εφέ που έχει διακριθεί με βραβείο Φωτογραφίας ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με Κρατικό Βραβείο Ποι-ότητας για τη Φωτογραφία ταινίας μεγάλου μήκους, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανω-τέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνω-ρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση σχετική με Φωτογραφία Κινηματογράφου ή Ηχητική Επεξεργασία Κινηματογράφου ή Μοντάζ ή Ψηφιακή Εικόνα και Ψηφιακό Εφέ που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, του-λάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως επικεφαλής σε μια από τις παραπάνω αναφερόμενες ειδικότητες, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοη-μένου μύθου, τουλάχιστον δέκα (10) στο σύνολό τους, ως επικεφαλής στις ειδικότητες της Φωτογραφίας Κι-νηματογράφου ή της Ηχητικής Επεξεργασίας Κινημα-τογράφου ή του Μοντάζ ή της Ψηφιακής Εικόνας και του Ψηφιακού Εφέ, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

Μεθοδολογία και Οικονομική Διαχείριση μιας Κι-νηματογραφικής / Οπτικοακουστικής Παραγωγής

•    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στην Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Οικονομικές Επιστήμες, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Εκτελεστής Παραγωγής ή Οργάνωση Παραγωγής ή Διευθυντής Παραγωγής, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινο-ημένου μύθου, τουλάχιστον έξι (6) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Εκτελεστής Παραγωγής ή Οργάνωση Παραγωγής ή Διευθυντής Παραγωγής, που θα αποδει-κνύονται από τους τίτλους των έργων.

Για τη διδασκαλία των θεωρητικών ή εργαστηριακών μαθημάτων κατεύθυνσης:

Τμήμα Σκηνοθεσίας – Σεναρίου – Κριτικής (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα) Μαθήματα Σκηνοθεσίας •    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στη Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κα-τεύθυνση Σκηνοθεσία που έχει πραγματοποιήσει κινη-ματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Σκηνοθέτης, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κα-τεύθυνση Σκηνοθεσία που έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνοθεσίας ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερι-κού ή με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για τη Σκηνοθεσία ταινίας μεγάλου μήκους, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινο-ημένου μύθου, τουλάχιστον τέσσερις (4) στο σύνολό τους, ως Σκηνοθέτης, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

Μαθήματα Τηλεοπτικής Σκηνοθεσίας

•    Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικού με τον Κινηματογράφο ή την Τη-λεόραση με τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας ως Τηλεσκη-νοθέτης τηλεοπτικών εκπομπών σε τηλεοπτικό κανάλι, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικού με τον Κινηματογράφο ή την Τηλεόραση με τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας ως Τηλεσκηνοθέτης τηλεοπτικών εκπομπών σε τηλεοπτικό κανάλι, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως σχετικού με τον Κινηματογράφο ή την Τηλεόραση με πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσίας ως Τηλεσκηνοθέτης τηλεοπτικών εκπομπών σε τηλεοπτικό κανάλι.

Μαθήματα Σεναρίου

•    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στο Σενάριο Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σενάριο Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κα-τεύθυνση Σενάριο που έχει γράψει το σενάριο σε κινη-ματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον σε δύο (2) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των ταινιών ή των σειρών αυτών, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σενάριο που έχει διακριθεί με βραβείο Σεναρίου ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επι-τροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για το Σενάριο ταινίας μεγάλου μήκους, ή •    Όποιος έχει γράψει το σενάριο σε κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημέ-νου μύθου, τουλάχιστον σε πέντε (5) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των ταινιών ή των σειρών αυτών, ή   •    Όποιος έχει διακεκριμένο συγγραφικό έργο σε τομείς όπως το μυθιστόρημα, το διήγημα ή η ποίηση, και έχει γράψει το σενάριο κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικής σειράς επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύεται από τους τίτλους της ταινίας ή της σειράς αυτής. Τμήμα Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα)

Μαθήματα Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας

•    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στη Σκηνογραφία -Ενδυματολογία, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία, ή •    Κάτοχος Πτυχίου από Σχολή Καλών Τεχνών της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικού με το αντικείμενο, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κα-τεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία και Μεταπτυ-χιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία και αποδε-δειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κα-τεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία που έχει πραγ-ματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Σκηνογράφος – Ενδυ-ματολόγος, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημέ-νου μύθου, τουλάχιστον πέντε (5) στο σύνολό τους, ως Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημέ-νου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, εκ των οποίων μια (1) να έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνογραφίας -Ενδυματολογίας από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας.

Τμήμα Φωτογραφίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα) Μαθήματα Φωτογραφίας

•    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στη Φωτογραφία Κινηματογράφου ή Τηλεόρασης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κα-τεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον δύο (2) στο σύνολό τους, ως Διευθυντής Φωτογραφίας, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοη-μένου μύθου, τουλάχιστον πέντε (5) στο σύνολό τους, ως Διευθυντής Φωτογραφίας, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοη-μένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Διευθυντής Φωτογραφίας, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, εκ των οποίων μια (1) να έχει διακριθεί με βραβείο Φωτογραφίας από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτε-ρικού ή με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας Φωτογραφίας.

Τμήμα Οργάνωσης Παραγωγής (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα) αα. Μαθήματα Οργάνωσης Παραγωγής

•    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στην Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Εκτελεστής Παραγωγής ή Οργάνωση Παραγωγής ή Διευθυντής Παραγωγής, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινο-ημένου μύθου, τουλάχιστον έξι (6) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Εκτελεστής Παραγωγής ή Οργάνωση Παραγωγής ή Διευθυντής Παραγωγής, που θα αποδει-κνύονται από τους τίτλους των έργων.

Ειδικά Μαθήματα Δικαίου

•    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο ή στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή σε δίκαιο εξειδικευμένο στον Οπτικοακουστικό τομέα (Ελληνικό, Ευρωπαϊκό, Διεθνές), ή •    Κάτοχος Πτυχίου Ανωτάτης Σχολής Νομικών Επι-στημών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου και με αποδεδειγμένη εμπειρία στο Εργατικό Δίκαιο ή στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή σε δίκαιο εξειδικευμένο στον Οπτικοακου-στικό τομέα (Ελληνικό, Ευρωπαϊκό, Διεθνές).

Τμήμα Εγγραφής Ήχου (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα) Μαθήματα Ήχου Κινηματογράφου – Τηλεόρασης

 •    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στον Ήχο και την επεξεργασία του στον Κινηματογράφο, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κα-τεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κα-τεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κα-τεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Ηχολήπτης ή Σχεδιαστής Ήχου ή Μιξέρ/ΜιξέζΉχου, που θα αποδει-κνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοη-μένου μύθου, τουλάχιστον έξι (6) στο σύνολό τους, ως Ηχολήπτης ή Σχεδιαστής Ήχου ή Μιξέρ /Μιξέζ Ήχου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοη-μένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Ηχολήπτης ή Σχεδιαστής Ήχου ή Μιξέρ /ΜιξέζΉχου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, εκ των οποίων μια (1) να έχει διακριθεί με βραβείο Ηχοληψίας για την ηχοληψία ή τον ηχητικό σχεδιασμό ή το μιξάζ από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας Ήχου.

Τμήμα Κινουμένου Σχεδίου (Animation) (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα) αα. Μαθήματα Κινουμένου Σχεδίου

•    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στο Κινούμενο Σχέδιο, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση το Κινούμενο Σχέδιο, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος ΤΕΙ γραφιστικής με επιλεγόμενα μαθήματα στο κινούμενο σχέδιο, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση το Κινούμενο Σχέδιο που έχει πραγμα-τοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταινίες κινουμένου σχεδίου μικρού μήκους ή μία (1) μεγάλου μήκους ή αντί-στοιχης διάρκειας κινούμενα σχέδια σε διαφημιστικές ταινίες, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση το Κινούμενο Σχέδιο που έχει διακριθεί με βραβείο για τουλάχιστον δύο (2) ταινίες κινουμένου σχεδίου μικρού μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας, για τουλάχιστον δύο (2) ταινίες κινουμένου σχεδίου μικρού μήκους, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει ταινίες κινουμένου σχεδίου μικρού μήκους που έχουν προβληθεί δημόσια σε φεστιβάλ, κινηματογραφικές αίθουσες ή στην τηλεόραση, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων ή σειρές τηλεοπτικών ή διαφημιστικών σποτ που θα αποδεικνύονται από παραστατικό παροχής υπηρεσιών ή άλλο προσήκον στοιχείο, τουλάχιστον έξι (6) στο σύνολό τους. ββ. Μαθήματα Σεναρίου •    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στο Σενάριο Κινηματογράφου ή Τηλεόρασης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σενάριο Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κα-τεύθυνση Σενάριο που έχει γράψει το σενάριο σε κινη-ματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον σε δύο (2) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των ταινιών ή των σειρών αυτών, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σενάριο που έχει διακριθεί με βραβείο Σεναρίου ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επι-τροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για το Σενάριο ταινίας μεγάλου μήκους, ή •    Όποιος έχει γράψει το σενάριο σε κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημέ-νου μύθου, τουλάχιστον σε πέντε (5) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των ταινιών ή των σειρών αυτών, ή   •    Όποιος έχει διακεκριμένο συγγραφικό έργο σε τομείς όπως το μυθιστόρημα, το διήγημα ή η ποίηση, και έχει γράψει το σενάριο κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικής σειράς επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύεται από τους τίτλους της ταινίας ή της σειράς αυτής. ζ. Τμήμα Μοντάζ (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου δι-δάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα) Μαθήματα Μοντάζ •    Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στο Μοντάζ, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Μοντάζ, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία ή Σενάριο που έχει διακριθεί με βραβείο Μοντάζ ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για το Μοντάζ ταινίας μεγάλου μήκους, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Μοντάζ ή Σκηνοθεσία ή Σενάριο που έχει διακριθεί με βραβείο Μοντάζ ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για το Μοντάζ ταινίας μεγάλου μήκους, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία ή Σενάριο που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές, τουλάχι-στον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως επικεφαλής Μοντέρ/ Μοντέζ, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Μοντάζ ή Σκηνοθεσία ή Σενάριο που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως επικεφαλής Μοντέρ/Μοντέζ, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή •    Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές, τουλά-χιστον έξι (6) στο σύνολό τους, ως επικεφαλής Μοντέρ/ Μοντέζ, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή • Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές, τουλά-χιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως επικεφαλής Μο-ντέρ/Μοντέζ, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, εκ των οποίων μια (1) να έχει διακριθεί με βραβείο Μοντάζ από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού ή με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας Μοντάζ.

Δικαιολογητικά πρόσληψης διδακτικού προσωπικού

Για την πρόσληψη Διευθυντή Σπουδών ή Καθηγητή υποβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερομένου τα εξής δικαιολογητικά:

 α) Πιστοποιητικό γέννησης β) Πιστοποιητικά ή αποδεικτικά σπουδών γ) Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου δ) Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου ή νό-μιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις προκειμένου για άρρενες. ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους και στ) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese