Τό φιλανθρωπικό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας… « Τό Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ » σήμερα Μεγάλη Δευτέρα ἔγινε ἀποδέκτης τῆς εὐαισθητοποίησης ὅλων τῶν συνανθρώπων μας πού ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, ἔτσι ὥστε νά μήν πεινάσει κανένας συνάνθρωπός μας τίς ἑορτές τοῦ Πάσχα.

Τά προϊόντα ἀπό τό ὑστέρημα τῶν συνανθρώπων μας ἔχουν συγκεντρωθεῖ στό « Καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ» καί εἶναι ἕτοιμα νά διανεμηθοῦν στούς πάσχοντες καί ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται ἀπό τήν κρίση πού μαστίζει τήν Ἑλλάδα καί τήν πόλη μας.

Ἄλλη μία φορᾶ γινόμαστε μάρτυρες τῆς στηρίξεως ἀπό τά μοναστήρια μας, μέ πολλά προϊόντα ὅπως, πορτοκάλια καί λάδι ἀπό τήν Μονή Νεστάνης, λάδι καί τρόφιμα ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαλεβῆς, 600 κιλά μῆλα ἀπό ἀγρότη τοῦ διπλανοῦ χωριοῦ τῆς Τριπόλεως τό Παλλάντιο.

Ἐπίσης λάβαμε σημαντική στήριξη μέ ἱκανή ποσότητα νωποῦ κρέατος ἀπό τό Κοινωφελές Ἵδρυμα τῆς Τριπόλεως «Ἀναστάσιος Σχίζας», κατεψυγμένα κρεατικά, ὄσπρια, λαχανικά καί ἄρτο ἀπό ἐπιχειρηματίες τῆς Τριπόλεως, ὄσπρια καί ἀλλά τρόφιμα ἀπό ἐνορῖτες, καθώς καί πολλές προσφορές ἀπό πολλούς πού ἔσπευσαν νά στηρίξουν τό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἡ μεγάλη ἀνταπόκριση καί ἡ προσφορά τῶν συνανθρώπων μας, μάς δίνει δύναμη νά συνεχίσουμε τό ἔργο μας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ, καλό Πάσχα.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese