Γράφει: Φρίξος Δαλίτης 
Σημαντικές πολεοδομικές αλλαγές προβλέπονται στο σχέδιο περιοχής για το κέντρο της Λευκωσίας, τους στόχους του οποίου παρουσίασε προχθές ο δήμος της πρωτεύουσας…
  Το Σχέδιο Περιοχής της Κεντρικής Περιοχής Λευκωσίας προτείνει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στην Πολεοδομική Πολιτική για την περιοχή, με σκοπό να διατυπωθεί και να διασφαλιστεί ο καθορισμός ενός σαφούς επικεντρωμένου πλαισίου που θα οδηγήσει σταδιακά προς την υλοποίηση του προτεινόμενου οράματος.  

Αυτή η νέα προσέγγιση στις πολιτικές που συνθέτουν το Σχέδιο Περιοχής προϋποθέτει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές.   Αύξηση ανάπτυξης Αύξηση των δικαιωμάτων ανάπτυξης, με στόχο να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη εντατικοποίηση των  δραστηριοτήτων και προσέλκυση επενδύσεων, ανεξάρτητα από τις συνεχιζόμενες αναπτύξεις και επεκτάσεις στην περιφέρεια που ανταγωνίζονται το Κέντρο.   Αύξηση της κάλυψης Αυξάνεται η κάλυψη σε όλες τις Εμπορικές Ζώνες της Κεντρικής Περιοχής με μέγιστο το 60%. Στη Ζώνη του Κεντρικού Πυρήνα (ΠΕΖ) εκτός τειχών,  δίνεται αύξηση στον συντελεστή κάλυψης μέ 70% για το ισόγειο μέχρι και τον τέταρτο όροφο, ενώ στα υπόλοιπα επίπεδα θα υποχωρούν προς τα μέσα με μέγιστο το 60%.  

Απλοποίηση του Σχεδίου Ζωνών Συνένωση των υφιστάμενων σε 3 κύριες Ζώνες, στον (Πυρήνα Εμπορικής Ζώνης (ΠΕΖ), τις Εμπορικές  Ζώνες (ΕΖ) και τη Ζώνη Κατοικίας (Κα). Σε κάθε μία από αυτές αποδόθηκε συγκεκριμένος ρόλος που θα διαδραματίσει για την ανάπτυξη του Κέντρου.   Επικέντρωση της ανάπτυξης στον Πυρήνα του Κέντρου Επικέντρωση των προσπαθειών προσέλκυσης  ανάπτυξης στον Πυρήνα Εμπορικής Ζώνης (ΠΕΖ). Θα υποστηριχθεί με αύξηση της δόμησης, θα δοθεί  προτεραιότητα στη βελτίωση των υποδομών, στην προώθηση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας, στη δημιουργία λεωφορειόδρομων, δημόσιων χώρων στάθμευσης και στην υλοποίηση των έργων αναμόρφωσης.   Ενεργοποίηση της αναξιοποίητης γης Επέκταση της περιοχής εφαρμογής των πολεοδομικών κινήτρων από επιλεγμένους άξονες σε όλο το εμβαδόν των περιοχών των εμπορικών ζωνών.   Διαφοροποίηση των εμπορικών περιοχών ανάλογα με τις ιδιομορφίες τους Δημιουργία ιδιαίτερου χαρακτήρα για όλες τις υπο-περιοχές της Εμπορικής Ζώνης, ανάλογα με τις χωρικές δυνατότητες ανάπτυξης που διαθέτουν και τις ιδιομορφίες τους, γεγονός που θα αξιοποιήσει το χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητας της κάθε μιας.  

Προστασία της οικιστικής χρήσης. Για να επιτευχθεί αυτό, δημιουργούνται αμιγείς οικιστικές ζώνες, στις οποίες μόνο οικιστική ανάπτυξη επιτρέπεται, ενώ γίνεται πρόνοια ένταξης μικρών καταστημάτων καθημερινής εξυπηρέτησης σε καθορισμένους δρόμους μεικτών χρήσεων.   Ενδιάμεσες Εμπορικές Ζώνες Εισαγωγή της έννοιας των ενδιάμεσων ήπιων εμπορικών ζωνών στην παλιά πόλη, οι οποίες θα διαχωρίζουν τις έντονες θορυβώδεις δραστηριότητες του εμπορικού πυρήνα  από τις αμιγώς οικιστικές περιοχές.   Σαφής οριοθέτηση οχληρών χρήσεων   Σαφής οριοθέτηση των περιοχών όπου οι χρήσεις  φιλοξενίας, βραδινής ψυχαγωγίας και διασκέδασης μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν μια συναρπαστική νυχτερινή ζωή και προορισμό οικονομικής σημασίας.   Ουσιαστική Ενσωμάτωση όλων των υποπεριοχών της Κεντρικής Περιοχής Οι δυο πλευρικές περιοχές εκτός τειχών, ενισχύονται για να ενσωματωθούν πιο ουσιαστικά στο κέντρο. Το δυτικό άκρο της κεντρικής περιοχής κατά μήκος του Πεδιαίου προτείνεται να αναπτυχθεί και να προβληθεί ως ο κύριος άξονας διοικητικών και πολιτιστικών λειτουργιών του κέντρου δίνοντας του αυξημένο συντελεστή δόμησης για να αποκτήσει τις δυνατότητες να στεγάσει τις λειτουργίες αυτές. Τα δικαιώματα ανάπτυξης ενισχύονται και στην ανατολική πτέρυγα της Κεντρικής Περιοχής.   Πολιτική βιώσιμης και ολοκληρωμένης κινητικότητας Αλλαγή στην έμφαση της πολιτικής για την κυκλοφορία και τη στάθμευση,  με στόχο τη μείωση χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Προωθείται σε όλους τους τομείς η πολιτική και οι πρόνοιες του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας (ΟΣΚΛ). Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις διευκολύνσεις για πεζοκίνηση, για τη διακίνηση των  μέσων μαζικής μεταφοράς, για ποδηλασία, για την ελεγχόμενη πρόσβαση αυτοκινήτου και στην ελεγχόμενη στάθμευση όπου αυτή θα βασίζεται στη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής.   Μείωση της ζήτησης για στάθμευση, γενικά, με την εισαγωγή ΜΜΔ Με την άμεση εισαγωγή μέτρων προώθησης των Μέσων Μαζικής Διακίνησης μειώνεται η ζήτηση για στάθμευση και διευκολύνεται η προώθηση της σταδιακής ανάπτυξης οργανωμένων χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση.  

Καθορισμός ζωνών ειδικού σχεδιασμού Υλοποίηση Έργων Αναμόρφωσης και εισαγωγή Συνοπτικών Κατευθυντήριων Πλαισίων Ανάπτυξης (planning briefs)  για καθορισμένες και επιλεγμένες περιοχές, που θα αλλάξουν την εικόνα και τη χωροταξική οργάνωση της Kεντρικής Περιοχής.   Εισαγωγή Ποιοτικών Παραμέτρων Ανάπτυξης (design guidelines)  Ένταξη πλαισίου αρχών αστικού σχεδιασμού για κάθε ζώνη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη θα είναι καλύτερα ενσωματωμένη στον ιστό, στο χαρακτήρα  και τις λειτουργίες της πόλης και της συγκεκριμένης περιοχής, έτσι ώστε οι μοναδικές ιδιότητες του Κέντρου της Λευκωσίας σταδιακά να προβάλλονται προσελκύοντας κατοίκους, αγοραστικό κοινό και επισκέπτες.   Ευέλικτος μηχανισμός για εφαρμογή των προνοιών του Σχεδίου Περιοχής Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η ανάθεση στην εταιρεία του δήμου (Δήμος Λευκωσίας Δημόσιες Επιχειρήσεις Λτδ), να αναλάβει και να επικεντρωθεί στην υλοποίηση των δράσεων και των έργων που προτείνονται από το Σχέδιο Περιοχής.   Κήρυξη της παλιάς πόλης σε «Ειδική Περιοχή Αναζωογόνησης» Προτείνεται η κήρυξη της παλιάς πόλης ως «Ειδικής Περιοχής Αναζωογόνησης».   Δημιουργία Ταμείου Υποδομών και Αναζωογόνησης Κέντρου Πόλης Το Ταμείο αυτό θα έχει σαν  περιοχή παρέμβασης το Κέντρο της Πόλης και συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων το οποίο θα αφορά μόνο το κέντρο.   Προκαταρκτική Πολεοδομική Άδεια Για ενιαίες σύνθετες αναπτύξεις υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης Προκαταρκτικής Πολεοδομικής Άδειας, η οποία θα αφορά το ρυθμιστικό σχεδιασμό σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου και τεμαχίων που γειτνιάζουν και βρίσκονται εκτός αυτού, στην ίδια πλευρά του δρόμου ή και απέναντι.  

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese