Αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων… (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Ασμάτογλου, έγινε δεκτή το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

Θέμα της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το χρόνιο ανεπίλυτο πρόβλημα της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή, κ.λπ.) και τις σημαντικές επιπτώσεις σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και του υγιούς ανταγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αντιπροσωπεία της Π.Ο.Π.Ε.Κ., δεσμεύθηκε να συνδράμει, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να δρομολογηθούν όποιες ενέργειες απαιτούνται για την οριστική επίλυση του ως άνω προβλήματος.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese