Η πτώση στα έσοδα αποδίδεται άμεσα στη βουτιά στις τιμές του αργού.
Οι χώρες του Κόλπου έχουν αρχίσει να δανείζονται από το εξωτερικό, ενώ κάποιες έχουν εξαλείψει τα συναλλαγματικά διαθέσιμα.