Συμμετοχή του Αν. Υπουργού ΠΕΝ, Γιάννη Τσιρώνη, σε Θεματικό Διάλογο Υψηλού Επιπέδου για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο