Συμμετοχή του Αν. Υπουργού ΠΕΝ, Γιάννη Τσιρώνη, σε Θεματικό Διάλογο Υψηλού Επιπέδου για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο







English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese