Τέσσερις μήνες μετά τις εκλογές του περασμένου Δεκεμβρίου, η Ισπανία παραμένει χωρίς κυβέρνηση. Οι νέες εκλογές φαίνονται αναπόφευκτες, αν δεν ευοδωθεί η διαμεσολαβητική προσπάθεια του βασιλιά Φίλιππου.