Ένα καθημερινό φαινόμενο από τη χιουμοριστική σκοπιά του Farinboy…