Η σημερινή συνάντηση των τριών εκκλησιαστικών ηγετών  στη Μυτιλήνη είναι ένα…
βήμα προς μία Ευρώπη στην οποία υπέρτατη αξία είναι η προτεραιότητα των ανθρώπινων και ατομικών δικαιωμάτων. Μία Ευρώπη ανοικτή όχι μόνο στις αγορές, αλλά και τους ανθρώπους.

Η επίσκεψή τους αναδεικνύει το προσφυγικό ως ένα παγκόσμιο ζήτημα και επιτέλους πρέπει και στην ΕΕ να κατανοήσουν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί  άμεσα μ’ έναν κοινό τρόπο.