Στις 14-4-2016 πραγματοποιήθηκε  στους παιδικούς σταθμούς και στον …
πολιτισμό αθλητισμό, στάση εργασίας και συγκέντρωση στο δημαρχείο με μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων αγγίζοντας το 100%. Το σωματείο με παρέμβασή του στη δημοτική αρχή επισήμανε την ανάγκη να πληρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι στις 27-4 -2016 και να μην υπάρχει άλλη καθυστέρηση στην μισθοδοσία. Τόνισε ότι για την καθυστέρηση των πληρωμών αποκλειστικοί υπεύθυνοι είναι η δημοτική αρχή  και η αποκεντρωμένη διοίκηση που ολιγωρεί. Οι εργαζόμενοι δήλωσαν αποφασισμένοι να προχωρήσουν με διάφορες μορφές τον αγώνα τους και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουν την παραπέρα καθυστέρηση.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese