Στις 14-4-2016 πραγματοποιήθηκε  στους παιδικούς σταθμούς και στον …
πολιτισμό αθλητισμό, στάση εργασίας και συγκέντρωση στο δημαρχείο με μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων αγγίζοντας το 100%. Το σωματείο με παρέμβασή του στη δημοτική αρχή επισήμανε την ανάγκη να πληρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι στις 27-4 -2016 και να μην υπάρχει άλλη καθυστέρηση στην μισθοδοσία. Τόνισε ότι για την καθυστέρηση των πληρωμών αποκλειστικοί υπεύθυνοι είναι η δημοτική αρχή  και η αποκεντρωμένη διοίκηση που ολιγωρεί. Οι εργαζόμενοι δήλωσαν αποφασισμένοι να προχωρήσουν με διάφορες μορφές τον αγώνα τους και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουν την παραπέρα καθυστέρηση.