Τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 9 το πρωί η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κα. Βούλα Πατουλίδου και ο… Δήμαρχος Δέλτα κ. Ευθύμιος Φωτόπουλος θα υπογράψουν στο Δημαρχείο του δήμου τις προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν α) την “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού προς το αλιευτικό καταφύγιο Λουδία” και β) την “Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Δέλτα”. Και οι δύο συμβάσεις θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και του Δήμου Δέλτα.

Συγκεκριμένα, η ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού προς το αλιευτικό καταφύγιο Λουδία κρίνεται αναγκαία και επείγουσα καθότι κινδυνεύει να καταστραφεί η υπόβαση της οδού. Το εν λόγω τμήμα ανήκει στο αγροτικό δίκτυο του Δήμου Δέλτα, όμως είναι αυξημένης κυκλοφορίας και ευρύτερης αναγκαιότητας και χρησιμότητας, καθιστώντας απαραίτητη την εξασφάλιση της προσπελασιμότητας προς το αλιευτικό καταφύγιο. Η προγραμματική σύμβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε είκοσι οκτώ (28) μήνες από την έναρξή της, με την οριστική παραλαβή του έργου.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης “Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Δέλτα” είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου του δήμου που περιλαμβάνει την αποκατάσταση φθορών-ζημιών, της αποσύνθεσης του οδοστρώματος, των παραμορφώσεων και στρεβλώσεων της επιφάνειας του οδοστρώματος που εντοπίζονται στο αστικό δίκτυο αρμοδιότητας του δήμου Δέλτα καθώς και στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου Δέλτα. Η προγραμματική σύμβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τριάντα (30) μήνες από την έναρξή της και θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του έργου.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese