Επιβαρύνσεις για κέρδη ελ. επαγγελματιών άνω των…
35 χιλ. ευρώ

Συγκριτικοί πίνακες για τις διαφορές του φόρου από εισόδημα ελ. επαγγελματιών και μερισμάτων σύμφωνα με τις αλλαγές που φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.