Όλα αλλάζουν ακόμα και για τις συντάξεις, οι οποίες μειώνονται…
αλλά θα δίνονται ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης του εργαζόμενου…

Δείτε τον πίνακα του εργατολόγου Δ. Ρίζου από το Έθνος:

Έτη ασφάλισης συντάξιμες αποδοχές ποσό σύνταξης
15 700 426,45
15 1.000 461,10
20 1.000 542,60
20 1.500 621,90
20 2.000 701,20
25 1.500 693,75
25 2.000 797
30 1.500 779,10
30 2.000 910,80
36 2.000 1.091,4

36 2.500 1.268,25
36 1.000 735
40 1.500 1.025,32
40 2.000 1.239,10
40 2.500 1.452,87
 English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese