Κίνητρα και εκπτώσεις στα τέλη κυκλοφορίας, προκειμένου να θέσουν ξανά σε… κίνηση τα ΙΧ των οποίων κατέθεσαν τις πινακίδες περί τις 800.000 ιδιοκτήτες τους, σχεδιάζει να δώσει το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εως τώρα πληροφορίες, εάν ένας πολίτης επιλέξει να κινήσει το αυτοκίνητό του για έναν μήνα θα πληρώσει ποσό που αντιστοιχεί σε 2/12 των τελών, θα πληρώσει δηλαδή τέλη δύο μηνών.

Επιπλέον, εάν θελήσει να κινήσει το αυτοκίνητό του δύο μήνες θα πληρώσει για τέσσερις, όμως τέσσερις θα πληρώσει και για τρεις μήνες κυκλοφορίας, ενώ από τους τέσσερις μήνες και πάνω θα προστίθεται για κάθε μήνα χρέωση ενός μηνός.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese