Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την ημερ.21/12/2015 Προσωρινή Διαταγή του , έδωσε  την πρέπουσα…
οικονομική ανάσα , σε δάσκαλο οδήγησης ,  κάνοντας δεκτό το αίτημα του , για ρύθμιση των οφειλών του, έναντι τεσσάρων  πιστωτριών Τραπεζών, με συνολικό ποσό χρέους  ,προς αυτές , ποσού 265.115,10 ευρώ,  σώζοντας όλα του ,τα περιουσιακά στοιχεία.(αρκετά ακίνητα ,αγροτεμάχια  και Ι.Χ)

  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο εν λόγω  δανειολήπτης με μεγάλη ακίνητη περιουσία, δεν δίστασε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής του, στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.Κατσέλη, αφού διαπίστωσε ότι είχε περιέλθει σε αδυναμία , εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών του  (λόγω οικονομικής ύφεσης)  πρόκειται για δανειολήπτη 55 ετών, έγγαμο , χωρίς παιδιά, με  σύζυγο άνεργη, με ελάχιστο εισόδημα.

Εισοδήματα  που ο ίδιος διαθέτει: 700 -750 ευρώ , κατά μέσω όρο, από παροχή υπηρεσίας ,του επαγγέλματος του.
 Περιουσιακά στοιχεία που ο ίδιος διαθέτει: α)κατοικία 52,50 τ.μ 50% εξ αδιαιρέτου β) αποθήκη 67,40τ.μ,50% εξ  αδιαιρέτου  γ)Αγροτεμάχια δ) Ι.Χ

Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος του  αιτούντος, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ 21-12-2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:

α)Δέχεται την αίτηση

 β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντος

γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  του  αιτούντος, έως την συζήτηση της κρινόμενης αίτησης , που η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε   στις 9/11/2021
δ)Επιβάλλει ,για την ικανοποίηση των Τραπεζών, την καταβολή δόσης ,από τον  αιτούντα Α) 200 ευρώ ,μηνιαίως . από 1/1/2016 έως 1-1-2019 και Β) από 1-1-2019 έως την εκδίκαση της αίτησης 300 ευρώ ΜΌΝΟ  για την πιστώτρια για την οποία έχει εγγραφεί εμπράγματη ασφάλεια (Α προσημείωση υποθήκης) για το 1/2 εξ αδιαιρέτου ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια  κατοικία του.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese