Σε τουλάχιστον τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου…
χώρου προέβη σχηματισμός τεσσάρων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών.

Τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίσης παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική