Εφάπαξ το ποσό της τηλεοπτικής άδειας που θα εξασφαλίσουν, θα πρέπει να καταβάλουν οι εταιρείες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού!

Κατευθείαν στο ταμείο για την πληρωμή -εφάπαξ- του ποσού της άδειας, θα πρέπει να οδηγηθούν οι εταιρείες που θα αποκτήσουν τις τέσσερις άδειες εθνικής εμβέλειας, υπό την προϋπόθεση πως θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και δεν θα ακυρωθεί από τα μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ.

Το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί με τραπεζική επιταγή σε διάστημα 15 ημερών. Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας θα είναι, όπως είχε εκτιμηθεί και από τον υπουργό Νίκο Παππά, τα 3,5 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό, όμως, θα προκύψει από την έρευνα διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας, σε συνδυασμό με το πόρισμα του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, και θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ με κοινή υπουργική απόφαση των Ν. Παππά και Ευκλ. Τσακαλώτου.

Το σχέδιο της προκήρυξης θα δημοσιευτεί εντός των επομένων ημερών και θα τεθεί σε διαβούλευση για επτά ημέρες. Στη συνέχεια ο διεθνής διαγωνισμός θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη ΓΓΕΕ και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Επικρατείας, ενώ θα υπάρξει ένα διάστημα 45 ημερών για την υποβολή των φακέλων – περίπου έως τα μέσα Μαΐου. Εντός 15 ημερών, δηλαδή μέχρι τις αρχές Ιουνίου, θα αναρτηθεί ο πίνακας με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις και μέσα σε 15 ημέρες θα υποβληθούν οι ενστάσεις. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα κληθεί να δώσει απαντήσεις μέσα σε δέκα ημέρες και έως τις αρχές Ιουλίου οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Μετά την ανακοίνωση των πλειοδοτών θα ακολουθήσει η οριστική κατακύρωση των αδειών και η καταβολή του τιμήματος μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Δύο Επιτροπές θα ασχοληθούν με την αδειοδότηση, η μία με τη διενέργεια του διαγωνισμού, μαζί με ομάδα ορκωτών λογιστών, και η άλλη με τις ενστάσεις. Επίσης, ομάδα πανεπιστημιακών έχει κληθεί να καταθέσει προτάσεις για τη μέθοδο της δημοπρασίας. Εκτός από την ΚΥΑ για την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, θα εκδοθεί άλλη μία υπουργική απόφαση που θα αφορά τον χάρτη συχνοτήτων, καθώς και τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού και των ειδικοτήτων των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι πριν από την έναρξη της διαδικασίας -στο στάδιο της προκήρυξης- θα παρουσιάσει πλήρες σχέδιο για τον συνολικό αριθμό των καναλιών που θα αδειοδοτηθούν, δηλαδή θα παρουσιάσει τις θέσεις της για τις περιφερειακές και τις θεματικές άδειες εθνικής εμβέλειας, αν προκύψουν.
ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese