Τα πρώτα σκάφη που μεταφέρουν μετανάστες που απελάθηκαν από την Ελλάδα έφτασε στην Τουρκία ως μέρος ενός σχεδίου της ΕΕ…

…που αποσκοπούν στην διευκόλυνση της μαζικής μετανάστευσης προς την Ευρώπη .