Κι όμως είναι φτιαγμένο από…
σπίρτα!

Συγκεκριμένα από τα κεφάλια των σπίρτων καθώς έτσι το έφτιαξε ένας Βρετανός γλύπτης, ο David Mach.