Η μακρόχρονη και ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) του φημισμένου Πανεπιστημίου Harvard συνεχίζεται, και δύο…
φοιτητές εδώ Πανεπιστημίου από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (η κ. Γ. Κανελλοπούλου και ο κ. Αλ. Παπάζογλου) αναμένεται να συμμετάσχουν και φέτος στο θερινό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα.

Το θερινό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο Ναύπλιο και τη Θεσσαλονίκη το διάστημα 27 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2016. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πρόγραμμα, που είναι από τα παλαιότερα και πιο πετυχημένα καλοκαιρινά προγράμματα του Harvard, συμμετέχουν φοιτητές τόσο από το Πανεπιστήμιο του Harvard όσο και από Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο.

Παρακολουθούν καθημερινά σεμινάρια, διεκπεραιώνουν εργασίες με τα πρότυπα που θέτει το Harvard, συμμετέχουν σε εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και στο τέλος παραλαμβάνουν την επίσημη βαθμολογία τους μέσῳ του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Harvard. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας που συμμετέχει σε αυτή τη συνεργασία.

Οι υποτροφίες των δύο φοιτητών της Πάτρας, ύψους 5.000 δολαρίων Η.Π.Α. έκαστη, προσφέρονται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΕΛΚΕ) και από το ΚΕΣ του Πανεπιστημίου Harvard.

Διαγωνισμοί και νέα από την Οικονομική Υπηρεσία

Αναφορικά με τους διαγωνισμούς, το Πανεπιστήμιο προκειμένου να τηρήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, έχει προκηρύξει και έχει ήδη αναδόχους σε 13 διαγωνισμούς, που αφορούν σε θέματα καθαριότητας, σίτισης, συντήρησης, περιβάλλοντος χώρου, αναλωσίμων κ.ά.

Επίσης, βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης τέσσερις (4) διαγωνισμοί σχετικά με συντήρηση εγκαταστάσεων, ενώ είναι σε εξέλιξη ή αναμένεται να προκηρυχθούν πριν από το Πάσχα είκοσι τέσσερις (24) διαγωνισμοί που αφορούν σε θέματα προμήθειας αναλωσίμων, βιβλίων, παρεμβάσεων εξωτερικών χώρων, συντήρησης, καθαριότητας, στέγασης, κ.ά. Παράλληλα, προγραμματίζεται η προκήρυξη νέων διαγωνισμών, ενώ γίνεται προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν χρήματα του οικονομικού έτους 2015 για αγορά Η/Υ.

Για να γίνουν όλοι οι παραπάνω διαγωνισμοί έχουν εργασθεί οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου, καθώς και μέλη ΔΕΠ σε διάφορες επιτροπές (προετοιμασίας, αξιολόγησης και ενστάσεων), τους οποίους ευχαριστούμε για τη βοήθεια τους. Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατόν να διεξαχθούν όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί.

Τέλος σχετικά με το θέμα της αποκατάστασης των βλαβών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, την περίοδο αυτή πραγματοποιείται είτε από το προσωπικό του Τμήματος Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων είτε με αναδόχους εργολάβους, και τα έξοδα καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών και τον Ε.Λ.Κ.Ε.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese