Διαβάστε την ανακοίνωση…

Αρ. Πρωτ.: 02/2016
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι μετά την έκδοση Διαταγής του ΓΕΣ στις 31 Μαρτίου 2016 για τον Παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα έτους 2016 και τον καθορισμό των Παραθεριστικών Σειρών (Περιόδων), θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού.

Γενικές Πληροφορίες:

Τόπος Κατάθεσης Αίτησης: Γραφεία της Ένωσης, Χαρ Τρικούπη 18 , 1ος Όροφος. Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Χώρος Κυλικείου).
Χρονικά Όρια:
α. Για την έδρα της Ε.Α.Α.Σ. (Κεντρικά Γραφεία)
(1) Ημερομηνία Κατάθεσης Αιτήσεων από 4 Απριλίου μέχρι και 19 Απριλίου 2016. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, οι αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται.
(2) Ημέρες και Ώρες Υποβολής Αιτήσεων : Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από 10:00 έως 13:00.
Αίτηση Παραθερισμού : Όπως φαίνεται στην ανακοίνωση και συγκεκριμένα:
α. Για τους Αξκούς ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.» (ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 1).
β. Για τις Ορφανικές Οικογένειες δηλαδή για τους/τις Συζύγους και τα Τέκνα αποβιώσαντος Αξκού ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ» (ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 2).
Εκ της Ε.Α.Α.Σ.


English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese