Ο σκοπός; Κανένας…
Η μάλλον να δείξει πώς διαλύεται ένα πλυντήριο σε λίγα δευτερόλεπτα.